Ciekawostki

4 pytania o szkolenia BHP

 

Zapoznaj się również z ofertą szkolenia wstępnego BHP dla nowo zatrudnianych pracowników.

 

 

 

 

1.Czy mogę przeprowadzić szkolenie wstępne BHP przed podpisaniem umowy o pracę?

NIE można, gdyż szkolenie BHP odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy oraz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Najczęściej szkolenie przeprowadza się w pierwszym dniu zatrudnienia.

2.Ile jest ważne szkolenie wstępne?

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w następującym odstępie czasu od szkolenia wstępnego:

– do 6 miesięcy dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami ( np. kierownik, mistrz, brygadzista)

– do 12 miesięcy w odniesieniu do pozostałych grup pracowników ( np. na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno – biurowych.

3.Czy pracodawca może zorganizować szkolenie po godzinach pracy lub w wolną sobotę?

Jeżeli pracodawca zorganizuje szkolenie poza normalnymi godzinami pracy, wówczas czas szkolenia należy uznać za godziny nadliczbowe.

Natomiast w przypadku organizacji szkolenia w dniu wolnym od pracy, wynikającym z przeciętnie z pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik będzie miał prawo do odebrania dnia wolnego od pracy.

4. Czy muszę wziąć udział w szkoleniu okresowym po godzinach pracy lub w wolną sobotę?

Nawet  gdy szkolenie takie przypadnie poza godzinami pracy,  udział w szkoleniu bhp jest obowiązkiem pracownika.

Uff jak gorąco – groźne skutki pracy w wysokich temperaturach

Wielu z nas zmagało się w ostatnim czasie z pracą podczas upałów.

Praca w wysokich temperaturach może prowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego bądź udaru cieplnego.

Odwodnienie powodowane jest utratą płynów na skutek pocenia lub niedostatecznego ich uzupełniania. Pojawia się uczucie zmęczenia, osłabienia, suchości w ustach. Skutkiem odwodnienia jest zmniejszenie zdolności do pracy i wydłużenie czasu reakcji.

Wyczerpanie cieplne objawia się zmęczeniem, osłabieniem, zaburzeniami widzenia, zawrotami i bólem głowy. W efekcie występuje przyspieszone bicie serca, obfite pocenie, niepewny chód, bladość, a nawet zapaść.

Udar cieplny jest rezultatem załamania się mechanizmów termoregulacji. Wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, gdyż jest to stan zagrażający życiu. Objawy to: dreszcze, niepokój, rozdrażnienie, utrata przytomności, drgawki, zaczerwienienie twarzy, gorąca sucha skóra, zapaść, temperatura ciała przekracza 40°C.

Jakie są więc obowiązki pracodawcy w czasie upałów?

Pierwsza odpowiedź to oczywiście zimne napoje. Przysługują one pracownikom między innymi:

  1. gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. C – przy pracach na otwartej przestrzeni
  2. gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C ( np. w biurze)

Dla pracowników wykonujących pracę w takich warunkach wystarczające jest zapewnienie wody butelkowanej.

I co ważne: woda musi być dostępna nieodpłatnie w ciągu całej zmiany roboczej i w ilościach zaspokajających potrzeby pracowników. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za napoje.

Kolejną możliwością jest skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy. Jednak jest to tylko dobra wola pracodawcy, jeśli pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, to musi pamiętać, że pracownikom należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast dla pracowników wykonujących prace biurowe – dobrym rozwiązaniem jest umożliwienie wykonywania pracy zdalnej.

A co z klimatyzacją w pomieszczeniach? Czy jest obowiązkowa?

Pracodawca w miarę swoich możliwości powinien dążyć do obniżenia temperatury na stanowiskach pracy.  Może w tym celu stosować np. rolety, wyposażyć pomieszczenia w wentylatory, zamontować klimatyzację. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie, czyszczenie.