4 pytania o szkolenia BHP

 

Zapoznaj się również z ofertą szkolenia wstępnego BHP dla nowo zatrudnianych pracowników.

 

 

 

 

1.Czy mogę przeprowadzić szkolenie wstępne BHP przed podpisaniem umowy o pracę?

NIE można, gdyż szkolenie BHP odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy oraz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Najczęściej szkolenie przeprowadza się w pierwszym dniu zatrudnienia.

2.Ile jest ważne szkolenie wstępne?

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w następującym odstępie czasu od szkolenia wstępnego:

– do 6 miesięcy dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami ( np. kierownik, mistrz, brygadzista)

– do 12 miesięcy w odniesieniu do pozostałych grup pracowników ( np. na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno – biurowych.

3.Czy pracodawca może zorganizować szkolenie po godzinach pracy lub w wolną sobotę?

Jeżeli pracodawca zorganizuje szkolenie poza normalnymi godzinami pracy, wówczas czas szkolenia należy uznać za godziny nadliczbowe.

Natomiast w przypadku organizacji szkolenia w dniu wolnym od pracy, wynikającym z przeciętnie z pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik będzie miał prawo do odebrania dnia wolnego od pracy.

4. Czy muszę wziąć udział w szkoleniu okresowym po godzinach pracy lub w wolną sobotę?

Nawet  gdy szkolenie takie przypadnie poza godzinami pracy,  udział w szkoleniu bhp jest obowiązkiem pracownika.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *